henryk8 18 sierpnia 2014 08:17
niska frekfencja 
henryk8 18 sierpnia 2014 07:58
punktualność